ŽIVOTOPIS /Zdeněk N. Bričkovský/

CURRICULUM VITAE

english bellow

Zdeněk N. Bričkovský , režisér a producent

nar. 17.2.1968 v Letohradě

1987 - 1990 Universita Palackého Olomouc
1991 - 1996 AMU Praha - obor režie
1995 - F.G. Lorca: Krvavá svatba, režie Divadlo v Celetné
1996 - současnost.: nezávislý filmový a divadelní režisér
1998 - režie mongolského kosmogonického mýtu /Domog Tuul - Legenda legend/ v buddhistickém klášteře Shant v severní Gobi
1999 - zakládá společnost DÓMfilm /výroba dokumentárních filmů/, spolupráce s různými kulturními nadacemi, s Českou televizí i soukromými filmovými společnostmi


/www.domfilm.cz/



Výběr z filmů:

2016 - Nevyslovitelné

/61 min/ - dokumentární film o hudbě jako duchovní cestě


2014 - Raduga /slavnost duhy/

/53 min/ - dokumentární film o Cestě, Perle a Duze s hudbou Vladimíra Václavka a Václava Kořínka.
Premiéra : Mezinárodní filmový festival Jeden Svět Praha 2014



2013 - Fenomén /duševní komfort Jurije Petroviče/

/54 min/ - Dokumentární film o svobodě a lidech na odlehlých místech sibiřské tajgy.
15. Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT Praha - premiéra v březnu 2013
Finále Plzeň 2014 - Mezinárodní filmový festival Jeden Svět Brno 2013 - Cena diváka.



2011: - V krajinách ticha /Nikolaj a Ludmila/

/65 minut/ - Na Sibiř, do tajgy jsem se vydal hledat potomky dávných hesychastů, lidí milujících ticho... Osud mě přivedl za Nikolajem a Ludmilou - Dokumentární Esej
46. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Mezinárodní festival JEDEN SVĚT Praha, březen 2011
Mezinárodní filmový festival Jeden svět Praha 2011 - Cena Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku v dokumentárním filmu


Od roku 2003 - práce na rozsáhlé tetralogii POLARION : kolekce čtyř samostatných dokumentárních filmů o neznámých národech Severu žijících v blízkosti polárního kruhu v evropské části Ruska, projekt dokončen v roce 2010

2010 - Čekání na sobí spřežení

/52 min/ - dokumentární film o Komi-Ižemcích, o radosti, smrti, otevřeném srdci a ižemské moudrosti
Mezinárodní festival JEDEN SVĚT Praha, březen 2010
Festival dokumentárních filmů NADOTEK Ústí nad Orlicí 2010


2008 - Oni, my a Skitskoj /dialog ve střižně/

/52min/ - dokumentární film o ruských starověrcích, o nás, o ostrovech a mostech

11. Mezinárodní festival etnografických filmů Leeds, Velká Británie 2009
Festival českých filmů Finále Plzeň 2009
Mezinárodní festival dokumentárních filmů TRANZYT Poznaň, Polsko 2009
Mezinárodní festival JEDEN SVĚT Praha 2008 - soutěžní sekce
43. MFF KARLOVY VARY 2008
8. Festival dokumentárních filmů Nadotek Ústí nad Orlicí 2008 - Cena poroty


2006 - VORGA – Cesta mezi břehy

/69 min/ - dokumentární film o snu, tundře a národě evropských Něnců

V roce 2006 získal Cenu poroty na festivalu dokumentární filmů v Ústí nad Orlicí.
2007 - 3.místo v divácké soutěži na mezinárodním festivalu Jeden svět v Praze.
42. MFF KARLOVY VARY 2007
21. Mezinárodní filmový festival Parnnu – Estonsko 2007
Festival českých filmů Finále Plzeň 2007
40. mezinárodní festival TOURFILM Karlovy Vary 2007 – 1.cena v kategorii dokumentárních filmů
8. Mezinárodní festival dokumentárních filmů One World Bratislava, Slovensko 2007
45. Mezinárodní filmový festival Tourfilm Castello di Copertino, Itálie 2007
7. Mezinárodní filmový festival Ecocinema Pireaus – Athény, Řecko 2008 - v hlavní soutěži
5.Mezinárodní filmový festival Green Soul, Korea 2008

2005 - Legenda o ptačím vejci

/57 min/ - dokumentární film z republiky Komi – z Vyčegodské oblasti, z krajiny, v níž se dodnes legenda stává skutečností a skutečnost legendou. Dokument o lidech, kteří stejně jako my stále pátrají po tajemství Ptačího vejce.
V roce 2006 film získal cenu Zlatý ledňáček pro nejlepší dokument nad 30 minut na festivalu Finále Plzeň.
Mezinárodní filmový festival Rozstaje Evropy – Lublin, Polsko 2006
Mezinárodní festival. Dok. Filmů DOCUMENT 4, Glasgow 2006
Festival dokumentárních filmů Jeden svět, Praha 2006
V roce 2005 získal Cenu poroty na festivalu dokumentární filmů v Ústí nad Orlicí.

2004 - 2003:


Sestup z hor snů /60 min/ - hodinový portrét lužicko-srbského básníka a spisovatele Jurije Kocha, skrze nějž nahlédneme do svébytné slovanské kultury Lužických Srbů na území Německa

Kapitoly o věčném návratu /20 min/ - portrét přátel ze slezské vesničky Ostrá - různého vzdělání, věku i náboženství, jejichž společnou „modlitbou“ je zpěv gregoriánského chorálu

Aramejský otčenáš /10 min/ - pokus o hudební rekonstrukci původní podoby Otčenáše skupinou Alikvótní 4

2002 - 1999:

Příběh o bájné zemi Bumba /54 min/, mýtus Džangar v buddhistické kultuře Kalmyků u Kaspického moře

Súra - zpěv k Nejvyššímu /38 min/ - islámská kultura na obyčejné tatarské vesnici Medjana

Svetlojar - posvátné jezero /58 min/, pohanská kultura Marijců na pravoslavné Rusi

Ruské spásy /30min/ -dávné obřady sklizně u kalužských Rusů

Mír poustevníka /20 min/ - život mladého ruského malíře, který po studiích, dráze podnikatele a pobytu v pravoslavném klášteře odchází do Pustiny

ODJINUD /6 krát 58 min - autor celého projektu, scénář, režie čtyř dílů/cyklus šesti hodinových dokumentů, podrobně mapující fenomén world music v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dokumenty o vlivech jiných kultur na hudbu českých hudebníků

1998 – 1997:


Gobijské kameny /30 min/ - rituály, jimiž je cizinec povinen projít, než vstoupí do Gobi, pouště mongolské

Cesta do Shambaly /30 min/- hledání posvátné Shambaly v buddhistickém Mongolsku

1996:


Irská pouť Patrikova /40 min/-Keltství a křesťanství v současném Irsku, význam patrona Irů - sv.Patrika










Bio – filmography of the director:

CURRICULUM VITAE

Zdeněk N. Bričkovský

Born February 17, 1968 in Letohrad, Czech Republic
1991 – 1996 Academy of Music, Film and Performing Arts (majoring in directing and production) Prague, Czech Republic
1999 - I have founded independent production company DÓMfilm, so far this company completed 26 film projects, primarily in cooperation with Czech Television.


/www.domfilm.cz/


Selection of documentary films:

2016 - Unpronounceable

/61 min/ - A documentary film about music as a spiritual path

2014- Raduga /The Rainbow celebration/

/53 min/ - A documentary film about Path, Perle and Rainbow

Premiere: International film festival One World Prague 2014

2013 Phenomenon /The Soul Solace of Yuri Petrovich/

/53 min/ - A documentary about those who in the loneliest parts of the Siberian Taiga.

Pilsen Film Festival 2014

International film festival One World Brno 2013 - spectators competition

International film festival One World Prague 2013 - premiere



2011 -In the Lands of Silence /Nikolai and Ludmila/

/65 min/ - I set out for the Siberian taiga to find descendants of the ancient Hesychasts; those who love silence… Fate led me to Nikolai and Ludmila.
46th International Film Festival KARLOVY VARY 2011
A Documentary Essay
International Film Festival One world Prague 2011 - PREMIERE


2010 - Waiting for the Reindeer Yoke

/52 min/ - A Documentary Film about joy, death and Izem´s open heart

International Film Festival One world Prague 2010
Film Festival NADOTEK – Ústí nad Orlicí 2010, Czech Republic


2008 - Them, Us and Skitskoj /A Dialoque in the Editing Room/

/55 min/ - A documentary film about Russian Oldbelievers, about us, about islands and bridges
43 rd International Film Festival KARLOVY VARY 2008
Film Festival NADOTEK – Ústí nad Orlicí 2008, Czech Republic - Jury Prize
11 th RAI International Festival of Etnographic Film Leeds, UK 2009
Czech Film Festival Pilsen Final, Czech Republic 2009
International Documentary Film Festival TRANZYT Poznan, Poland 2009
International Film Festival One World Prague 2008 – main competition


2006 - VORGA – A Path of Two Banks

/69 min/ - A documentary film about a dream, tundra and a nomadic nation of European Nenets

Won the Jury Prize in the Documentaries Festival in Ústí nad Orlicí /2006/.
International Human Rights Documentary Film festival „One world“ Prague 2007 was the 3rd in the spectators’ competition;
42nd International Film Festival KARLOVY VARY 2007
40th International Film Festival Tourfilm 2007 – Karlovy Vary – 1st prize for the best documentary film
XXI Pärnu International Film Festival Estonia 2007
8th ONE WORLD International Film Festival Bratislava, Slovakia 2007
45.International Tourfilm Festival Castello di Copertino, Italy 2007
7th Ecocinema International Film Festival in Piraeus, Athens, Greece 2008.
5th Green Film Festival in Seoul Korea 2008

2005 - A Legend of the Bird`s Egg

/57 min/ - A unique documentary about the shaman spirit of the Komi nation living in the north of Russia.
Won the Golden Kingfisher Prize for the best full-length documentary film in the Pilsen Final Festival in April 2006 and the Jury Prize in the Documentaries Festival in Ústí nad Orlicí /2005/.
It also participated in some festivals abroard.

2003 - Dream Mountain Descent

/58 min/ – Profile of the writer Yuri Koch and his perception of Luzian Serb nation living in East Germany
Everlasting Return /20 minutes/ – interpretation of Gregorian chant in the village near Ostrava
Aramaic Lord´s Prayer /12 minutes/ – portrait of the fellowship Alikvotni 4, interpreting original form of Aramey prayer

2002 - 1999


I have organized the expedition “Volha” in 2001; its purpose was portrayal of various ethnic groups (with cultural and religious differences) living on the shores of legendary river; three documents produced on this journey described:

A Mythic Land Bumba Story /54 minutes/ - KALMYK nation

SURA - Song to the Utmost /40 minutes/ - TATAR nation

SVETLOJAR , Holy see /55minutes/ - MARIJK nation

Russian Harvest Home /35 minutes/ – depiction of old Russian habits during completion of seasonal harvests

Hermit´s Peace /20 minutes/ – portrait of Russian painter voluntarily secluded in deserted village Stchepichino

From Elsewhere - cycle of six documents /6x 58 minutes/ depicting foreign alternative movements influencing Czech culture; I have selected traditional and folk traditions from India, Ireland, Africa, South America, Near East and Japan

1998 -1997


St. Patrick´s Irish Trall /40 minutes/ – dedicated to St. Patrick and his importance in contemporary Ireland

Journey to Shambala /30 minutes/ – the search for sacred Shambala in Central Mongolia

Gobi Rocks /30 minutes/ – reconstruction of three ancient rituals opening safe journey to Gobi desert in Mongolia