DÓMfilm

Dokumentární filmy 2005-2016   

Nevyslovitelné
 /hudba jako duchovní cesta/   »»

Raduga /slavnost duhy/   »»
Fenomén
 /duševní komfort Jurije Petroviče/   »»

V krajinách ticha /Nikolaj a Ludmila/   »»
Čekání na sobí spřežení   »»
Oni, my a Skitskoj   »»
Vorga - cesta mezi dvěma břehy   »»
Legenda o ptačím vejci   »»

 
 Abyste si naše filmy mohli promítnout v klidu - pokoji, v čase, který je pro Vás nejpříhodnější a nejpříjemnější, vytvořili jsme s pomocí našich přátel /malíře Štěpána Vrbického a programátora Vojtěcha Sedláčka/ filmový POKOJÍK.
Najdete jej na www.brickovsky.cz.